STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 151
dokumenti
OpEi dokumenti koji podr avaju ostvarenje vizije kulturnog razvitka
Council of Europe (1998) In From the Margins. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
Council of Europe (1999) New Information Technologies: Training, Qualifications and Professional Profiles. Draft
Recommendation on Cultural Work within the Information Society. Strasbourg: Council for Cultural Co operation.
Decs/Cult Nti/qual (99)3.
Council Decision of 20 December 2000 on the implementation of a programme to encourage the development, distri 
bution and promotion of European audiovisual works. Media PLUS  Development, Distribution and Promotion (2001 
2005). OJ L 336/82. 30.12.2000. (program Europske unije).
Council Resolution of 20 November 1995 on the promotion of statistics on culture and economic growth. Official Journal
C 327, 07/12/1995 p. 0001  0001. 395Y1207(01).
CvjetiEanin, B., KatunariE, V. (ur.) (1999) Kulturna politika Republike Hrvatske. Nacionalni izvje taj. Zagreb:Ministarstvo
kulture Republike Hrvatske.
Kulturni razvitak  Glasilo Ministarstva kulture Republike Hrvatske, br. 1 i 2/2000.
Landry, C. (1999) Hrvatska kulturna politika. Od prepreka do mostova. Zagreb: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske (kolovoz 2000) ProraEun za kulturu 2001. 2004. Radni materijal. Zagreb:
Ministarstvo kulture RH.
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske (prosinac 2000) Financiranje i aktualni problemi u kulturi u 1999. i 2000. godi 
ni. Radni materijal. Zagreb: Ministarstvo kulture RH.
Nova medijska agenda: za europsku medijsku politiku u Hrvatskoj. Medijska istra ivanja, br. 2, 1999.
UNESCO: Multiculturalism: A Policy Response to Diversity. MOST paper. April 1995.
UNESCO (1995) Our Creative Diversity. Paris: UNESCO Publishing.
Zakoni
Carinski zakon. Narodne novine, br. 78/99, 94/99 i 73/00.  Provedbeni propis: Uredba o uvjetima i postupku plaEanja
povoljnije carine pri uvozu robe koja se besplatno prima iz inozemstva. Narodne novine, br. 44/00 i 20/01.
Zakon o vijeEima za kulturu. Narodne novine, br. 53/01.
Promjena Ustava Republike Hrvatske. Narodne novine, br. 28/01
Ustav Republike Hrvatske. Narodne novine, br. 56/1990
Ustav Republike Hrvatske (proEi Eeni tekst). Narodne novine, br. 124/00.
Ustavni zakon o izmjenama i dopunama Ustavnog zakona o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etniEkih i
nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj. Narodne novine, br. 51/00.
Zakon o muzejima. Narodne novine, br. 142/98.
151


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska