STRATEGIJA2.6  6/18/03  5:12 PM  Page 137
Srbije. Zasad je Hrvatska u smislu pozitivnih razlikovnih stereotipa  lijepa obala plus
Dubrovnik . Ostalo tek mora izgraditi, ali ne nanovo nego sa smislom za kontinuitet i us 
kla ivanje starih i novih oblika, od prirode i starih spomeniEkih kompleksa do suvreme 
nih prostora kulturnog izra avanja i dru tvenog komuniciranja.
Do sada prikazane zadatke/instrumente kulturnog razvitka u nastavku Eemo poku ati pri 
kazati na pregledniji naEin. 
Prvo Eemo shematski prikazati ciljeve i izbor sredstava kulturnog razvitka u rasponu iz 
me u dviju krajnjih toEaka.
Na temelju toga rekapitulirat Eemo ciljeve i instrumente kulturnog razvitka.
137


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska