STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 88
9. Ustanoviti stalnu koordinaciju i suradnju izme u ministarstava (kulture, za europske
integracije, telekomunikacije, promet i veze te prosvjete i  porta) radi usugla enog i
jasnog strategijskog pristupa medijskoj politici. To su pitanja npr. posljedica Elanstva u
WTO u, me unarodnim medijskim organizacijama, ukljuEivanja medija u kolski odgoj
i obrazovanje, digitalizacije radija i televizije, ratifikacije Europske konvencije o tele 
viziji bez granica itd. 
88


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska