STRATEGIJA2.6  6/18/03  5:12 PM  Page 49
Financiranje djelatnosti ustanova i udruga u kulturi u razdoblju 1999.   2001. godine
1999.
2000.
indeks
2001. indeks indeks
3/2
5/3
5/2
Djelatnost arhiva
32.666.000,00
35.114.531,00
107
35.600.000,00
101
109
Za tita spomenika kulture
13.866.200,00
15.268.829,00
110
15.400.000,00
101
111
Muzejsko galerijska djelatnost 
37.616.000,00
41.580.560,00
110
42.300.000,00
102
112
Djelatnost knji nica
2.102.100,00
4.983.015,00
237
5.200.000,00
104
247
Kazali na i glazbena djelatnost 
28.302.300,00
34.456.973,00
122
35.000.000,00
102
124
Djelatnost udruga
4.575.000,00
5.405.000,00
118
5.405.000,00
100
118
Ukupno
119.127.600,00
136.808.908,00
115 138.905.000,00
101
117
Financiranje programske djelatnosti u razdoblju 1999.   2001. godine
1999.
2000. indeks
2001. indeks indeks
3/2
5/3
5/2
Investicijska potpora
38.229.783,00
47.999.575,00
125
67.200.000,00
140
176
Za tita spomenika kulture
76.463.639,00
116.868.565,00
153
125.000.000,00
107
163
Samostalni umjetnici
16.924.195,00
31.925.000,00
189
24.274.000,00
76
143
Likovna i muzejsko galerijska
16.563.526,00
21.370.700,00
129
16.000.000,00
75
96
Glazbeno scenska
27.138.582,00
29.648.770,00
109
32.000.000,00
108
118
Knji evno izdavaEka i biblioteEna
37.201.564,00
47.166.896,00
127
56.000.000,00
119
151
Izdavanje knjiga
5.870.304,00
6.599.560,00
112
10.000.000,00
152
170
Izdavanje Easopisa
5.927.000,00
5.530.000,00
93
6.000.000,00
108
101
Otkup knjiga
11.117.160,00
15.753.536,00
142
20.000.000,00
127
180
Nabava knjiga za knji nice
12.983.600,00
17.275.400,00
133
18.000.000,00
104
139
Akcije I manifestacije
1.303.500,00
2.008.400,00
154
2.000.000,00
100
153
Kinematografija
22.793.266,00
28.838.135,00
127
30.000.000,00
104
132
UmjetniEko stvarala tvo,
5.000.000,00
alternativna i kultura mladih
Za tita arhivske gra e
3.055.408,00
4.147.422,00
136
4.000.000,00
96
131
Me unarodna suradnja
14.161.299,00
11.878.378,00
84
13.000.000,00
109
92
Informatizacija
2.043.830,00
5.543.064,00
271
4.500.000,00
81
220
Ukupno
254.574.792,00
345.386.505,00
136
377.474.000,00
109
148
Sveukupno
373.702.392,00
483.195.413,00
129
516.379.000,00
107
138
49


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska