STRATEGIJA2.6 6/18/03 5:12 PM Page 38
davanje prednosti: niskoj hijerarhijskoj distanciji (racionalni organizacijski autoritet i
politiEki egalitarizam), individualizmu (s osloncem na horizontalne dru tvene mre e),
 enstvenosti (lake industrije, amortizirati nemilosrdnu konkurenciju, simpatija prema
slabima, znanje vje tina privlaEnost umjesto mi iEa i velikih brojeva), smanjenju an 
ksioznosti (opu tenost u komunikaciji), niskom kontekstu (veEa apsorpcija i proizvodnja
informacija), raznovrsnost ivotnih stilova, ukljuEujuEi poveEan interes za kvalitetne vri 
jednosti i proizvode u institucionalnoj i subinstitucionalnoj kulturi.
38


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska