STRATEGIJA2.6  6/18/03  5:12 PM  Page 4
Rad na Strategiji kulturnog razvitka u sklopu projekta HRVATSKA U 21. STOLJE U zapoEeo je sredinom 2000. godine.
Kao podloga Konferenciji o strategiji kulturnog razvitka (Trako Ean, 16. 17. o ujka 2001.), u izdanju Ministarstva kulture
u o ujku 2001. objavljena je publikacija Strategija kulturnog razvitka. Nacrt (Biblioteka Kulturni razvitak, knj. 1, Zagreb,
2001., 155 str.). Izmijenjen i dopunjen tekst Strategije kulturnog razvitka pod naslovom Hrvatska u 21. stoljeEu. Kultura
objavljen je u izdanju Ureda za strategiju Republike Hrvatske prosinca 2001. godine kao dokument koji je prihvatila Vlada
Republike Hrvatske i Hrvatski sabor sijeEnja 2002. godine. Strategija kulturnog razvitka. Dokument (Ministarstvo kulture,
Biblioteka Kulturni razvitak   Velika edicija, knj. 3, Zagreb, 2003., 196 str.) sadr i tekst dokumenta objavljenog u izdan 
ju Ureda za strategiju Republike Hrvatske i iscrpan sa etak na engleskom jeziku.


footer

Naši web hosting partneri: Jsp Web Hosting Java Web Hosting Struts Web Hosting  Comcast Web Hosting

Best  Web Templates Quality Web Templates FrontPage Web Templates

J2EE Web Hosting Cheap Hosting Cheapest Web Hosting Jsp Web Hosting Tomcat Web Hosting

Bellsouth Web Hosting Paypal Web Hosting Java Web Hosting

Copyright 2006, Gamahosting.net. Sva prava zadrzana.

web hosting hrvatska